Herregistratie-eisen

De ABvC kent een uitgebreide herregistratie die om de 3 jaar plaatsvindt en
kleinere herregistraties in de tussenliggende jaren . De vaste onderdelen van elke
herregistratie zijn: intervisie, supervisie en literatuur.
Bij de 3-jaarlijkse uitgebreide herregistratie dienen de bij- en nascholingen te
worden verantwoord. Je hebt zelf de keuze hoe je de bij- en nascholingen wilt verdelen over
de 3 herregistratiejaren. Het aantal PE-punten dat tijdens de herregistraties is
behaald wordt in het derde herregistratiejaar bij elkaar opgeteld. Het totaal aantal te
behalen PE-punten over de 3 herregistratiejaren is 90.

 

Waaraan moet je jaarlijks voldoen?

Intervisie: je dient minimaal 4 intervisiemomenten te volgen tot maximaal 6.
Supervisie: je dient 2 supervisiemomenten te volgen
Literatuur: je dient 2 boeken te lezen van minimaal elk 100 pagina’s.
Bij- en nascholing

Wanneer je zorgt dat je per jaar 30 PE punten behaalt dan heb je geen problemen met het behalen van de 90 PE punten aan het einde van het derde herregistratiejaar.
Het herregistratiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgend jaar. Wanneer je in het jaar instroomt dan zullen het aantal te behalen PE punten evenredig worden verdeeld naar het aantal resterende maanden. Het is belangrijk dat je het (her)registratiereglement kent.

Voor vragen over de herregistratie kun je e-mailen naar tra@abvc.nl

Blijf op de hoogte van de ABvC

Nieuwsbrief

Binnenkort verschijnt hier een nieuwsbrief over alle nieuwtjes rondom de ABvC en counselling in het algemeen.

Meer info

Lid worden?

Een lidmaatschap van de ABvC biedt veel voordelen als je als counsellor aan de slag wilt gaan. klik op de button voor meer informatie of om je aan te melden.

Meer info

Komende workshops

De ABvC organiseert regelmatig workshops en themadagen die je ook als niet-lid kunt bijwonen. Klik op de button voor meer informatie.

Naar de agenda
Top